پایان نبرد حق و باطل

بنام پروردگار منتظران

 آنطور که در اعتقاد شیعی به موضوع مهدویت تأکید شده، به نظر می‌رسد مهم‌ترین دلیل ضرورت موعود جهانی، همان فلسفه بعثت انبیاست که فلسفه خلقت نیز حول آن قرار می‌گیرد. فلسفه خلقت، همان عبادت و عبودیت و حقیقت عبودیت، تقرب به خداست. فلسفه بعثت نیز طبق آیات متعددی از قرآن کریم، توحید و عدالت اجتماعی معرفی شده و البته عدالت نیز برای توحید است. مهم‌ترین ضرورت قیام موعود جهانی نیز پر کردن زمین از عدل و قسط است. این امر اما تابع عواملی است. از جمله تقابل حق و باطل و غلبه نهایی حق که قرآن به آن وعده داده است. 
هرچند در مجموع، حرکت تاریخ، تکاملی است، ولی سیر تکاملی آن جبری نیست و چنین نیست که هر جامعه‌ای در هر مرحله تاریخی لزوماً نسبت به مرحله قبل از خود کامل‌تر بوده باشد. نظر به این‌که عامل اصلی این حرکت، انسان مختار و آزاد و انتخاب‌گر است، تاریخ در حرکت خود نوسانات دارد؛ ولی در مجموع خود، یک خط سیر تکاملی را طی کرده و می‌کند. 
به بیان دیگر، از ویژ‌گی‌های انسان، تضاد درونی میان غرایز متمایل به پایین است که هدفی جز امر فردی و محدود و موقت ندارد و گرایش‌های متمایل به بالا که می‌خواهد از حدود فردیت خارج شود و همه افراد بشر را در برگیرد. 
نبرد درونی انسان که اندیشمندان قدیم آن را نبرد میان عقل و نفس می‌خواندند، خواه ناخواه به نبرد میان گروه‌های انسان‌ها هم کشیده می‌شود؛ یعنی نبرد میان انسان‌های کمال‌یافته و آزادی معنوی به دست آورده با انسان‌های پست، که قرآن کریم آغاز این نبرد را در داستان دو فرزند آدم، هابیل و قابیل منعکس کرده است. 
در طول تاریخ گذشته و آینده، نبردهای انسان به سمت نبردهای عقیدتی و مسلکی گرایش پیدا می‌کند و انسان به شکل تدریجی از لحاظ ارزش‌های انسانی به مراحل کمال خود، یعنی به مرحله انسان آرمانی و جامعه آرمانی نزدیک‌تر می‌شود. تا آن‌جا که در نهایت امر، حکومت و عدالت، یعنی حکومت ارزش‌های انسانی که در تعبیرات اسلامی از آن به حکومت مهدی تعبیر شده است، مستقر خواهد شد و از حکومت نیروهای باطل و حیوان‌مآبانه و خودخواهانه و خودگرایانه اثری نخواهد ماند. 
نکته جالب توجه این‌که بر اساس پاره‌ای از احادیث، قیام مهدی (عج) زمانی رخ خواهد داد که سعید و شقی به نهایت کار خود رسیده باشند؛ یعنی هرچه این حرکت تاریخ به جلو می‌رود، هم شقی شقی‌تر و هم سعید سعیدتر می‌شود و چنین جامعه‌ای است که می‌تواند زمینه‌ساز قیام نهایی حق و باطل شود. 
نکته بسیار مهمی که در این جنگ حق و باطل نباید مورد غفلت واقع شود، این است که نظام جهان، نظام اخلاقی است. در منظر دینی، جهان چنین نیست که در برابر عمل خوب و بد واکنش یکسانی داشته باشد و این همان چیزی است که از آن تحت عنوان امدادهای غیبی یاد می‌شود. 
قرآن کریم می‌فرماید: «إن تنصروا الله ینصرکم»، «و من یتّق الله یجعل له مخرجا»، «إن یکن منکم عشرون صابرون یغلبوا مأتین» و ... که همگی حکایت دارد، معادلات حاکم بر جهان، بسیار بیش‌تر از معادلات مادی و عادی است که با چشم سر مشاهده می‌شود که یکی از این معادلات مهم، آمدن حضرت مهدی (عج) برای نبرد نهایی حق و باطل است. 
شهید مطهری در این باره تعبیر دقیقی دارد و در آن می‌گوید: «از مجموع آیات و روایات استنباط می‌شود که قیام مهدی موعود (عج) آخرین حلقه از مجموعه حلقه‌های مبارزات حق و باطل است که از آغاز جهان برپا بوده است.» و این همان امداد غیبی است که شامل جبهه اهل حق می‌شود. 

سحرگاه جمعه اول بهمن ماه هشتادونه

/ 0 نظر / 30 بازدید